Úhrada lékařských úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Stanoveno dle zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, dle vyhlášky MZd. č. 134/199 Sb., kterou vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášky č.55/2000 Sb. a dle zákona č.526/1990 Sb. o cenách dle výměru MF č.2/16/2001.

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání600.-Kč
Žádosti o řidičský průkaz400.- Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění350.- Kč
Lékařské vyšetření pro vydání zdravotního průkazu300- Kč
Lékařské vyšetření před vydáním zbrojního pasu400.- Kč
Lékařské vyšetření před vydáním zbrojního pasu400.- Kč
Lékařské návrhy samoplátců lázeňské péče500.- Kč
Sportovní prohlídky300.- Kč
Vyšetření stolice na OK do 50 let200.- Kč
Výpis z dokumentace pro úrazové pojištění300- Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře250.- Kč
Vyšetření pro uchazeče o zaměstnání pro Úřad práce400.- Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě lékařské prohlídky
s celkovým zhodnocením stavu, např. před výjezdem do zahraničí apod.
500.- Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace
k jiným než léčebním účelům, bodové ohodnocení bolestného,
např. zdravotní úraz
350.- Kč
Prohlídka nutná k výkonu zaměstnání, např. svářečský průkaz apod.400.- Kč
Periodické prohlídky v zaměstnání500.- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění216.- Kč
Vystavení očkovacího průkazu200.- Kč